Harıkçı Cad. Adıyaman

OTOMOBİL EHLİYETİ

Bu makalede tüm yönleriyle ehliyet alma şartları: yaş, deneyim, sağlık, sicil kaydı, en düşük mezuniyet seviyesi, mezun olup olmama durumu gibi merak edilen hususlar 2019 mevzuatına göre incelenecektir. Ayrıca şartlar açısından sürücü olmak isteyenlerin en çok araştırdığı konu özellikle lisede veya üniversitede okuyanlar, hala eğitimine devam edenler ehliyet alabilir mi? Ayrıca sicil yönünden ehliyet almaya engel konular nelerdir? Hepsinin detayı yazının devamında!

2019 Ehliyet Alma Şartları

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 76. maddesine göre belirlenen ehliyet alma şartlarını karşılayan sürücülere, sürücü belgesi verilmektedir. Ehliyet almak için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir;

 • Yaş
 • Deneyim
 • Eğitim durumu
 • Sağlık
 • Sınav
 • Adli sicil kaydı

Ehliyet alma şartlarını tek tek inceleyelim.

Ehliyet Alma Yaşı 2019

Sürücü belgesi alma şartlarında ilk sırada yer alan yaş şartı, çeşitli ehliyet sınıfları için farklıdır. Ehliyet sınıflarına göre belirlenen minimum yaş sınırları aşağıdaki şekildedir;

 • Motosiklet ehliyet (M, A1, B1) için en az 16 yaşın tamamlanmış olması gerekir.
 • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyet için en az 18 yaşın tamamlanmış olması gerekir.
 • A sınıfı ehliyet için 20 yaş doldurulmalıdır ve 15 kilowatt güçten fazla gücü olan, 3 tekerlekli motosiklet ehliyeti için 21 yaş doldurulmalıdır.
 • C, CE, D1 ve D1E sınıf ehliyet için 21 yaşın bitirilmiş olması gerekir.
 • D ve DE sınıfı ehliyet için 24 yaşını tamamlamış olmak gereklidir.

Ehliyet alma yaşı hesaplama nasıl yapılır?

Ehliyet yaşı hesaplanırken bulunulan yıldan doğum tarihi çıkarılır. Elde edilen sayı, tamamlanan yaştır. Örneğin 1999 yılında doğan birinin yaşını hesaplarken 2019 – 1999 = 20’dir. Bu sayının anlamı, kişinin 20 yaşını doldurduğu anlamına gelir. 1999 doğumlu biri 20 yaşını tamamlamış ve 21 yaşından gün almış demektir. Alabileceği ehliyet grupları M,A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E, F ve G’dir.

Ehliyet Almak İçin Deneyim Şartı

Çeşitli ehliyet sınıflarına göre deneyim şartı farklılık göstermektedir. Bazı ehliyet gruplarında deneyim gerekliyken bazılarında gerekli görülmemiştir. Ehliyet sınıfına göre deneyim şartları şöyledir;

 • A sınıfı ehliyet için; minimum 2 yıldır A2 ehliyeti sahibi olmak (eğer 24 yaş doldurulduysa deneyim gerekli değildir).
 • C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi için; minimum 2 yıldır B sınıfı ehliyet kullanıyor olmak
 • BE sınıfı ehliyet için; B sınıfı ehliyet sahibi olmak
 • CE sınıfı ehliyet için; C sınıfı ehliyete sahip olmak
 • C1E sınıfı sürücü belgesi için C1 sınıfı ehliyet sahibi olmak
 • DE sınıfı ehliyet için; D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • D1E sınıfı için; D1 sınıfı ehliyete sahip olmak gereklidir.

Ehliyet Almak İçin Ne Mezunu Olmak Gerekir?

Ehliyet alma şartları eğitim durumu Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 76. maddesine göre belirlenir. Sürücü adayının eğitim durumu en az ilkokul düzeyinde olmalıdır. Ehliyet almak için lise mezunu olmak şart mı? sorusu için, her ehliyet türü için ilkokuldan mezun olmanın yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ehliyet alma şartları lise mezunu bir sürücü adayı ile ehliyet alma şartları ilkokul düzeyinde bir sürücü arasında hiçbir fark yoktur. Diplomalarını gösteren adaylar, diğer şartları da karşıladıkları takdirde sürücü belgesi alabilirler.

Eğitimine devam edenler ellerinde en düşük ilkokul diplomaları olmayanlar okudukları kurumdan alacakları öğrenci belgeleriyle ehliyet için başvuru yapabilir!

Ehliyet Almak İçin Sağlık Durumu Ne Olmalıdır?

Sürücü belgesi almak için adaylar araç kullanabileceklerine dair sağlık raporlarını kayıt sırasında yanlarında getirmelidirler. Sağlık raporu sürücü kursuna kayıt olurken değil, ehliyet için başvuru yaparken gereklidir. Diğer şartlar sağlandığı halde sağlık raporu olmayan sürücü adaylarına ehliyet verilmemektedir.

Ehliyet Almak İçin Sınavdan Kaç Alınmalıdır?

Ehliyet sınavı teorik ve direksiyon sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Bu sınavlardan teorik sınavda en az 35 soruyu doğru olarak cevaplayıp 70 puan ve üstü not almak gereklidir. Teorik sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girebilirler.

Ehliyet Almak İçin Adli Sicil Kaydı Şartı

Sürücü adayları ehliyet alabilmek için Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan suçlardan hiçbirini işlememiş olmamalıdır. Yönetmelikte bulunan ve adli sicil kayıtlarında olmaması gereken suçlar şunlardır;

 • Türk Ceza Kanunu’ndaki 188, 190 ve 191. maddeler
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4. madde 7. fıkra
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. Madde, 2. ve diğer fıkralardaki suçlar

Ehliyet Alma Süreci Ne Kadar Sürer?

Ehliyet alma süresi sürücü kursuna kayıt, eğitim, sınavlar, belgelerin hazırlanması ve ehliyetin alınması şeklinde bir süreçten oluşmaktadır. Bu süreçler şu şekilde işlemektedir;

 • Sürücü kursuna kayıt olmak
 • Teorik eğitim almak (yedi gün)
 • Ehliyet sınavı için bekleme süresi. Sınav tarihlerinin belli olması, elektronik sınav için 1 ay, merkezi sınav için 2 ay beklenir.
 • Direksiyon eğitimi ve direksiyon sınavı (yaklaşık 1 ay)
 • Sürücü belgesinin hazırlanması (yaklaşık 2 hafta)
 • Sürücü belgesi için istenen evrakların hazırlanması, sürücü belgesi randevusunun alınması ve başvuru işlemleri (yaklaşık 15 gün)
 • Ehliyetin adrese gelmesi (yaklaşık 2 hafta)

Tüm bu süreçler yaklaşık 5 ay sürmektedir. Teorik sınavı ve direksiyon sınavını tek seferde geçenler belgeleri hazırladıktan sonra 5 ay içinde sürücü belgelerini alabilirler.